Przetargi

04.08.2023

Wykonanie nasypów żwirowych i z rumoszu skalnego w korycie potoku Lubieńka

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik nr 4 Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO

Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o braku istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 6 Umowa

Załącznik nr 7 Protokół odbioru (wzór)

23.09.2022

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

22.09.2022

Protokół z otwarcia ofert

08.09.2022

Przetarg nr 2 -Wykonanie nasypów żwirowych i z rumoszu skalnego w korycie potoku Trzebuńka.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik nr 4 Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO

Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o braku istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 6 Umowa (wzór)

Załącznik nr 7 Przedmiar robot Trzebuńka z rysunkami

Załącznik nr 8 Mapy Lokalizacja i działki zadań Trzebuńka

Załącznik nr 9 Protokół odbioru (wzór)

07.09.2022

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

22.08.2022

Wykonanie nasypów żwirowych i z rumoszu skalnego w korycie potoku Trzebuńka.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik nr 4 Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO

Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o braku istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 6 Umowa (wzór)

Załącznik nr 7 Przedmiar robot Trzebuńka z rysunkami

Załącznik nr 8 Mapy Lokalizacja i działki zadań Trzebuńka

Załącznik nr 9 Protokół odbioru (wzór)