Kontakt

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. Józefitów 4/5, 30-039 Kraków
tel. 607 358 222

partycja.fwie@gmail.com