Aktualności

2024-06-10

2024-04-23

Konkurs wiedzy o rzekach rozstrzygnięty. Wyłoniliśmy zwycięzców do których rozesłane zostaną nagrody. Konkurs wiedzy o rzekach odbył się w okresie 29.01-21.04.2024 i wzięło w nim udział łącznie 51 osób. Konkurs skierowany był do mieszkańców gmin, na których terenie leży obszary Natura 2000 Raba z Mszanką oraz z gmin sąsiadujących. Uczestnicy przez 12 tygodni odpowiadali na 36 pytań w trzech przedziałach wiekowych: dzieci lub młodzież, lub dorośli (łącznie 108 pytań). Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Więcej informacji na KONKURS

__________________________

2024-03-30

Zakończyliśmy prowadzenie zajęć z edukacji ekologicznej dla szkół podstawowych. W ramach projektu wykonano 102 h dydaktycznych zajęć nt. ochrony rzek dla uczniów szkół podstawowych z gmin sąsiadujących z rzeką Rabą i jej dopływami. W zajęciach udział wzięło łącznie 1686 uczniów i ok. 100 nauczycieli. Dziękujemy wszystkim szkołom za udział. Więcej informacji na WARSZTATY

__________________________

2023-12-05

W dniu 29.11.2023 w Pcimiu zrealizowaliśmy seminarium poświęcone ochronie rzek na przykładzie obszaru Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093. W seminarium składało się z części plenarnej, na której eksperci przedstawiali swoje prezentacje oraz z wycieczki terenowej. Podczas wycieczki zaprezentowano efekty naszego projektu, tj. działań podjętych na rzecz zniesienia barier dla ryb i innych organizmów wodnych na dopływach Raby (Trzebuńka i Lubieńka) oraz na części obszaru Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093, który był renaturyzowany w ramach projektu Tarliska Górnej Raby. Więcej na podstronie DZIAŁANIA – SEMINARIUM

__________________________

2023-11-30

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu, obrazującego działania podejmowane w ramach naszego projektu. Bardzo dziękujemy Stowarzyszeniu Jurajski Ruch Społeczny JURASTO za przygotowanie materiału. Film dostępny TUTAJ

__________________________

2023-11-10

W okresie październik-listopad 2023 wykonaliśmy na potoku Lubieńka udrożnienie kaskady stopni, blokujących migrację ryb z rzeki Raba do tego dopływu. Zbudowaliśmy bystrze przed stopniem wodnym w km 0+270 w rejonie starej i nowej Zakopianki w Lubniu. Dzięki temu ryby odzyskają możliwość migracji w górę potoku Lubieńka. Przed rozpoczęciem prac w korycie ewakuowaliśmy wszystkie ryby z fragmentu koryta poddanego renaturalizacji. Więcej o naszych pracach na podstronie DZIAŁANIA – OCHRONA CZYNNA

__________________________

2023-05-09

O naszych darmowych zajęciach ekologicznych jest coraz głośniej. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem prasowym w myslenice.naszemiasto.pl, w którym zapraszamy szkoły podstawowe z gmin sąsiadujących z rzeką Rabą do udziału w warsztatach z edukacji o ochronie rzek w ramach projektu „Aktywna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk w obszarze Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093 i dopływach Raby”. Zapraszamy też do lektury wszystkich artykułów prasowych o naszym projekcie na podstronie MATERIAŁY DO POBRANIA – ARTYKUŁY PRASOWE

__________________________

2023-05-05

Z radością informujemy, że ponownie otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dla naszego projektu. Dziękujemy :).

– „Aktywna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk w obszarze Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093 i dopływach Raby – rok 2 realizacji zadania – OCHRONA CZYNNA – kwota dotacji WFOŚiGW 151.389 zł (koszt kwalifikowany zadania 504.630 zł).

– „Aktywna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk w obszarze Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093 i dopływach Raby – rok 2 realizacji zadania – EDUKACJA” – kwota dotacji WFOŚiGW 32.703 zł (koszt kwalifikowany zadania 109.000 zł).

__________________________

2023-04-20

Zaproszenie do darmowych zajęć z edukacji ekologicznej dla szkół podstawowych w ramach projektu „Aktywna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk w obszarze Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093 i dopływach Raby”

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zaprasza szkoły podstawowe z gmin sąsiadujących z rzeką Rabą i jej dopływami do udziału w bezpłatnych zajęciach z edukacji ekologicznej dla uczniów. W okresie od maja do października 2023 planujemy wykonanie nieodpłatnych warsztatów dla uczniów w szkołach podstawowych.  Zajęcia dla każdej klasy będą trwały 1 h dydaktyczną. Zapraszamy szkoły podstawowe z gmin: Pcim, Lubień, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Rabka-Zdrój, Raba Wyżna, Myślenice.

Celem zajęć jest edukacja na temat ekosystemów rzecznych, ich roli w przyrodzie oraz świadczonych przez nie usługach ekosystemowych. Kampania promuje ochronę obszaru Natura 2000 Raba z Mszanką, w tym siedlisk i gatunków dla których obszar ten został powołany. Edukacja porusza istotę wpływu rzek na wszystkie inne ekosystemy, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej oraz potrzebę ochrony naturalnej morfologii rzek, jako sposobu na ochronę przeciwpowodziową oraz ochronę klimatu. Uwaga liczba miejsc ograniczona, szczegóły dotyczące zgłoszeń na zajęcia
TUTAJ.

__________________________

2022-12-07

W okresie od 18 maja do 30 listopada realizowaliśmy dwa projekty współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, które stanowiły integralną część naszego projektu podstawowego. Były to:

– „Aktywna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk w obszarze Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093 i dopływach Raby – rok 1 realizacji zadania – EDUKACJA” – kwota dotacji WFOŚiGW 14.526 zł (koszt kwalifikowany zadania 48.421 zł).
– „Aktywna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk w obszarze Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093 i dopływach Raby – rok 1 realizacji zadania – OCHRONA CZYNNA – kwota dotacji WFOŚiGW 47.530 zł (koszt kwalifikowany zadania 174.712 zł).

Zapraszamy do zapoznania się z efektami naszej pracy na podstronach DZIAŁANIA  i MATERIAŁY DO POBRANIA

__________________________

2022-11-30

O naszym projekcie jest coraz głośniej. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem prasowym w myslenice.naszemiasto.pl, w którym podsumowaliśmy krótko pierwszy rok realizacji naszego projektu „Aktywna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk w obszarze Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093 i dopływach Raby”. Zapraszamy też do lektury wszystkich artykułów prasowych o naszym projekcie na podstronie MATERIAŁY DO POBRANIA – ARTYKUŁY PRASOWE

__________________________

2022-10-25

W październiku 2022 wykonaliśmy na potoku Trzebuńka udrożnienie dwóch przegród, blokujących migrację ryb z rzeki Raba do tego dopływu. Zbudowaliśmy dwa bystrza: jedno przed stopniem wodnym w km 1+300 koło starego wodowskazu, drugie przed stopniem przy moście koło szkoły w Trzebuni w km 6+170. Dodatkowo wysypaliśmy kilka ciężarówek żwiru w km 2+670, aby „nakarmić” rzekę żwirem, którego transport blokują progi przeciwrumoszowe. Dzięki temu ryby  nie tylko odzyskają możliwość migracji w górę potoku Trzebuńka, ale też zyskają tarliska na żwirowym dnie. Oczywiście przed rozpoczęciem prac w korycie ewakuowaliśmy wszystkie ryby z odcinków poddanych renaturalizacji. Więcej o naszych pracach na podstronie DZIAŁANIA – OCHRONA CZYNNA 

__________________________

2022-05-30

Światowy dzień migracji ryb

W dniu 29 maja 2022 r. na stawach rybnych w Osieczanach zorganizowaliśmy Światowy Dzień Migracji Ryb, jako część festynu z okazji Dnia Dziecka, organizowanego przez Koło PZW Myślenice. Dziękujemy gospodarzom za zaproszenie oraz uczestnikom za liczne przybycie i udział w naszych zajęciach. Partnerem święta była World Fish Migration Foundation. Więcej o święcie i ochronie tras migracji ryb TUTAJ.

__________________________

2022-02-15

Rusza projekt renaturyzacji dopływów Raby

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy realizację projektu pn. „Aktywna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk w obszarze Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093 i dopływach Raby”. Projekt jest realizowany w ramach Funduszy Norweskich. Jednostką prowadzącą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszty kwalifikowane projektu 959.080,00 zł, koszty dofinansowania 863.172,00 zł. Nasz projekt uzyskał też wsparcie finansowe w roku 2022 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na kwotę: edukacja – 14.805,00 zł, ochrona czynna – 47.530,00 zł. Więcej o projekcie TUTAJ