Konkurs wiedzy

REGULAMIN

Zwycięzcy i odpowiedzi na pytania – kategoria DZIECI

Zwycięzcy i odpowiedzi na pytania – kategoria MŁODZIEŻ

Zwycięzcy i odpowiedzi na pytania – kategoria DOROŚLI

Konkurs wiedzy o rzekach:

„Ochrona obszaru Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093 i dopływów Raby”

Konkurs wiedzy o rzekach odbył się w okresie 29.01-21.04.2024 i wzięło w nim udział łącznie 51 osób. Konkurs skierowany był do mieszkańców gmin, na których terenie leży obszary Natura 2000 Raba z Mszanką oraz z gmin sąsiadujących, tj.: gminy Pcim, Lubień, gminy i miasta Mszana Dolna, Niedźwiedź, Raba Wyżna, miasta Rabka-Zdrój oraz dodatkowo gminy i miasta Myślenice. Uczestnicy odpowiadali łącznie na 36 pytań w trzech przedziałach wiekowych: dzieci lub młodzież, lub dorośli. Szczegółowy podział wiekowy: dzieci (I-IV klasy szkoły podstawowej), młodzież (V-VIII klasy szkoły podstawowej oraz niepełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych), dorośli (wszystkie osoby powyżej 18 roku życia).

Celem Konkursu była budowa świadomości nt. potrzeb i metod ochrony przyrody rzek karpackich i ryb wędrownych wśród mieszkańców gmin obszaru Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093 i sąsiednich gmin oraz rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy na podstawie różnych źródeł.

Spośród uczestników, którzy udzielili poprawnej odpowiedzi na pytania w każdym z trzech miesięcy konkursu, wylosowany został jeden uczestnik w każdym przedziale wiekowym, który otrzymał nagrodę miesięczną.

Na zakończenie konkursu nagrodzone zostały 3 osoby w każdym przedziale wiekowym, które zdobyły najwięcej punktów w całym konkursie, nagrodą w postaci lornetki, nagród książkowych / albumów.

Za treść opracowanych materiałów odpowiada wyłącznie Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.