WYNIKI KONKURSU – DZIECI

ZWYCIĘZCY W KATEGORII DZIECI

Łącznie w konkursie wzięło udział 20 dzieci. Spośród uczestników, którzy odpowiedzieli poprawnie na wszystkie lub większość pytań wylosowano zwycięzców (metoda losowania: funkcja Randbetween w arkuszu Excel).

          Konkurs odbywany był w ramach projektu „Aktywna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk w obszarze Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093 i dopływach Raby”, współfinansowanego ze środków Funduszy Norweskich i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (koszty kwalifikowane całego projektu 959.080,00 zł, koszty dofinansowania 863.172,00 zł).

Nagrody główne wylosowali:

I miejsce ex aequo – Alicja i Małgorzata Nawara z Kasinki Małej

II/III miejsce ex aequo:
Dawid Tekieli z Trzebuni
Lena Lach z Kasiny Wielkiej
Wiktor Łacny z Kasiny Wielkiej

Nagrody comiesięczne wylosowali:

Miesiąc 1 – Ala Ż. ze Stróży
Miesiąc 2 – Faustyna Ślaga z Kasiny Wielkiej
Miesiąc 3 – Szymon Flaga z Jasienicy

Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za udział!

Prawidłowe odpowiedzi na pytania dla dzieci:

1.1. Czy rzeka Raba uchodzi do Wisły, która z kolei wpływa do Morza Bałtyckiego?
Tak
Nie

1.2. Czy ryby potrafią oddychać w wodzie, jeśli zabraknie w niej tlenu?
Tak
Nie

1.3. Czy kumak górski i traszka karpacka występują nad morzem?
Tak
Nie

2.1. Czy można zostawiać śmieci nad rzeką?
Tak
Nie

2.2. Czy można iść nad rzekę, żeby się wykąpać bez opieki osoby dorosłej?
Tak
Nie

2.3. Czy naturalna rzeka to taka z wijącym się korytem, porosła drzewami i z czystą wodą pełną ryb?
Tak
Nie

3.1. Czy wydra to zwierzę żyjące nad rzekami, które świetnie pływa i poluje na ryby?
Tak
Nie

3.2. Czy woda rzeczna służy też jako woda pitna dla ludzi?
Tak
Nie

3.3. Czy wolno myć auta nad rzeką lub w samej rzece?
Tak
Nie

4.1. Czy to dobry pomysł budować dom nad brzegiem rzeki, skoro ona często wylewa, powodując powódź?
Tak
Nie

4.2. Czy oprócz ryb w rzece mieszkają inne zwierzęta, np. raki lub ważki?
Tak
Nie

4.3. Czy kłusownik, to ktoś, kto łowi ryby bez pozwolenia, tj. bez karty wędkarskiej?
Tak
Nie

5.1. Czy ryby lubią jak w rzece płynie brudna woda?
Tak
Nie

5.2. Czy można jeździć quadem po rzece?
Tak
Nie

5.3. Czy powinno się zadzwonić na Policję, widząc, że ktoś zanieczyszcza wodę lub wyrzuca śmieci do rzeki?
Tak
Nie

6.1. Czy brzanka karpacka to rzadki gatunek ryby, występującej w oceanach?
Tak
Nie

6.2. Czy rośliny o dużych sercowatych liściach rosnące nad górskimi rzekami to lepiężniki?
Tak
Nie

6.3. Czy można bez obawy dotykać salamandrę plamistą, której skóra pokryta jest trującym śluzem?
Tak
Nie

7.1. Czy rzeka górska nigdy nie bywa gwałtowna, nie obrywa brzegów i nie powala drzew?
Tak
Nie

7.2. Czy pomrów błękitny, to rzadki, górski gatunek niebieskiego ślimaka bez muszelki?
Tak
Nie

7.3. Czy bóbr nie lubi wody i woli żyć w lasach daleko od rzeki?
Tak
Nie

8.1. Czy w Polsce, w górach występuje bocian czarny?
Tak
Nie

8.2. Czy można wyrzucać nad rzekę odpadki roślinne z naszego ogródka?
Tak
Nie

8.3. Czy należy zwalczać obce gatunki roślin, zawleczone z innych kontynentów do Europy, które wypierają nasze rodzime rośliny z ich naturalnych miejsc występowania?
Tak
Nie

9.1. Czy można bez pozwolenia zabierać żwir z rzeki?
Tak
Nie

9.2. Czy nad rzeką powinny rosnąć drzewa, bo oczyszczają wodę, umacniają brzegi i dają cień rybom?
Tak
Nie

9.3. Czy nad rzeką mieszkają różne zwierzęta, np. ptaki – kaczki, łabędzie, perkozy i inne?
Tak
Nie

10.1. Czy są rośliny, które lubią rosnąć na kamienistych, nadrzecznych plażach?
Tak
Nie

10.2. Czy rezerwat, park narodowy, obszar Natura 2000 to nazwy terenów przemysłowych?
Tak
Nie

10.3. Czy chruścik, to owad wodny, którego larwy tworzą przenośne domki, zbudowane z drobnych kamyczków, muszelek lub kawałków drewna?
Tak
Nie

11.1. Czy naturalna rzeka to taka, która nie wije się po terenie, tylko jest prosta, jak odrysowana od linijki?
Tak
Nie

11.2. Czy piękna, naturalna i czysta rzeka przyciągnie do naszej miejscowości turystów?
Tak
Nie

11.3. Czy starorzecze, to fragment starego koryta rzeki, w którym woda już nie płynie i mieszka tam wiele gatunków zwierząt?
Tak
Nie

12.1. Czy pluszcz to gatunek ptaka wróblowego, który zamieszkuje tylko górskie rzeki i umie świetnie nurkować w poszukiwaniu larw owadów na dnie rzeki?
Tak
Nie

12.2. Czy nie powinno się chronić rzek przed zanieczyszczeniem, zabudową i wycinką drzew, bo nie musimy dbać o rzeki?
Tak
Nie

12.3. Czy woda paruje z rzek i dostaje się do chmur, żeby potem spaść w postaci deszczu?
Tak
Nie