Finansowanie

Nasz projekt jest realizowany w ramach Funduszy Norweskich, programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu” (Środowisko naturalne i ekosystemy) współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, w ramach konkursu „Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów)”. Jednostką prowadzącą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszty kwalifikowane projektu 959.080,00 zł, koszty dofinansowania 863.172,00 zł.

Nasz projekt był też współfinansowany w pierwszym i drugim roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie:
– „Aktywna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk w obszarze Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093 i dopływach Raby – rok 1 realizacji zadania – EDUKACJA” – kwota dotacji 14.526 zł (koszt kwalifikowany zadania 48.421 zł).
– „Aktywna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk w obszarze Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093 i dopływach Raby – rok 1 realizacji zadania – OCHRONA CZYNNA – kwota dotacji 47.530 zł (koszt kwalifikowany zadania 174.712 zł).
– „Aktywna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk w obszarze Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093 i dopływach Raby – rok 2 realizacji zadania – OCHRONA CZYNNA – kwota dotacji 142.068 zł zł (koszt kwalifikowany zadania 479.928 zł).

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. W. Sikorskiego 5/1.3, 32-020 Wieliczka
tel. 607 358 222

Koordynator główny projektu:
Patrycja Kosyło
partycja.fwie@gmail.com