Światowy Dzień Migracji Ryb

Festyn z okazji Światowego Dnia Migracji Ryb odbył się 29 maja 2022 r., jako plenerowa impreza, na stawach rybnych w Osieczanach i był on częścią festynu z okazji Dnia Dziecka zorganizowanego przez Koło PZW Myślenice.

Idea święta

Migracja jest istotną częścią cyklu życia wielu gatunków ryb. Zazwyczaj ryby migrują w celu zdobycia pożywienia, reprodukcji lub poszukiwania schronienia. Wiele z nich jednak nigdy nie dociera do miejsca docelowego z powodu wielu dużych i małych tam na ich drodze. Dzielenie rzek tamami, zaporami i inną infrastrukturą hydrotechniczną prowadzi do zaniku populacji migrujących ryb i innych gatunków słodkowodnych zwierząt w Europie. Światowy Dzień Migracji Ryb jest jednodniowym, światowym wydarzeniem mającym podnieść świadomość na temat migracji ryb i funkcjonowania ekosystemów rzecznych jako niepodzielnej całości oraz zwrócić uwagę na ogromną wagę zachowania rzek wolnych od przegród migracyjnych, w których mogą zachodzić swobodne wędrówki ryb. Światowy Dzień Migracji Ryb został zapoczątkowany przez World Fish Migration Foundation i odbywa się jako wydarzenie cykliczne co dwa lata.

Program wydarzenia

W ramach święta migracji ryb odbyły się zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas których, starsze dzieci mogły rozwiązywać quizy z wiedzy o karpackich rzekach i obszarach Natura 2000, wygrywając drobne upominki. Młodsze dzieci wykonały makietę rzeki naturalnej i uregulowanej oraz nauczyły się rozpoznawać gatunki ryb, jak i mogły rozwiązywać zgadywanki nt. ochrony rzek, również wygrywając drobne upominki. Uczestnicy wzięli też udział w konkursie plastycznym pt. „Szczęśliwa rybka”, w którym mogli wygrać nagrody rzeczowe. Dla dorosłych, dzieci i młodzieży odbyła się również przyrodnicza wycieczka nad rzekę Rabę z Mszanką, podczas której uczestnicy mogli poznać cenną przyrodę lokalnej rzeki. Elementem wycieczki było obserwowanie dzikich zwierząt i cennych siedlisk. Uczestnicy mogli poznać bohaterów, dla których organizowany jest Światowy Dzień Migracji Ryb – ryby rzek karpackich i wziąć udział w zarybianiu rzeki Raby pstrągiem potokowym. Zarybianie wykonał Użytkownik rybacki obwodu nr 2 rzeki Raby – Józef Jeleński. Wszyscy uczestnicy otrzymali darmowe materiały edukacyjne o obszarze Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093 oraz rzekach karpackich, jak i informatory o Programie Natura 2000.

Partnerzy święta:

World Fish Migration Foundation 

https://www.worldfishmigrationday.com/event/festival-fair-party-swiatowy-dzien-migracji-ryb-world-fish-migration-day/

Koło Polskiego Związku Wędkarskiego „Myślenice”

http://www.pzw.myslenice.pl/2022/05/30/xvi-rodzinny-piknik-z-okazji-dnia-dziecka-2022r/

Galeria zdjęć z festynu i wycieczki na zarybianie

autor: Joanna D. Wójcik

Poznaj ryby obszaru Natura 2000 Raba z Mszanką

Zapraszamy do współpracy!

Za treść opracowanych materiałów odpowiada wyłącznie Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.