Konkurs wiedzy

Konkurs wiedzy na Facebooku

Działanie zaplanowane na rok 2023, w okresie od lutego do czerwca i od września do listopada. 

Celem Konkursu jest budowa świadomości nt. potrzeb i metod ochrony przyrody rzek karpackich i ryb wędrownych wśród mieszkańców gmin obszaru Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093 i sąsiednich oraz rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy na podstawie różnych źródeł.

W Konkursie będą mogli brać udział wszyscy mieszkańcy (w tym dzieci, młodzież i dorośli) gmin, na których terenie leży obszary Natura 2000 Raba z Mszanką oraz z gmin sąsiadujących tj.: gminy

Pcim, Lubień, gminy i miasta Mszana Dolna, Niedźwiedź, Raba Wyżna, miasta Rabka-Zdrój oraz dodatkowo gminy i miasta Myślenice.

Konkurs ma na celu nagrodzenie uczestników z największą wiedzą nt. rzek karpackich i obszaru Natura 2000 Raba z Mszanką, w tym:

  • ryb wędrownych i zagrożeń dla migracji,
  • przyrody karpackich rzek, potrzeb i metod jej ochrony,
  • korzyści dla człowieka z rzek o naturalnym charakterze,
  • zagrożeń dla ekosystemów rzecznych,
  • zasad funkcjonowania obszarów Natura 2000 chroniących te rzeki,
  • siedlisk i gatunków chronionych w sieci Natura 2000,
  • szerokiego kontekstu przyrodniczego, geograficznego, kulturowego, historycznego, technicznego, w którym funkcjonują karpackie rzeki,
  • wszystkich innych aspektów związanych z karpackimi rzekami.

Konkurs zostanie ogłoszony z wyprzedzeniem na stronie www projektu oraz na Facebooku.

Zapraszamy do współpracy!

Za treść opracowanych materiałów odpowiada wyłącznie Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.