Konkurs wiedzy

ZASADY Konkursu wiedzy:
„Ochrona obszaru Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093 i dopływów Raby”

CEL KONKURSU
Celem Konkursu jest budowa świadomości nt. potrzeb i metod ochrony przyrody rzek karpackich i ryb wędrownych wśród mieszkańców gmin obszaru Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093 i sąsiednich gmin oraz rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy na podstawie różnych źródeł.

CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs rozpocznie się w dniu 29 stycznia 2024 r.
2. Zakończenie Konkursu nastąpi do dnia 21 kwietnia 2024 r.
3. Ostateczne rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2024 r.

UCZESTNICY KONKURSU
1. W Konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy gmin, na których terenie leży obszary Natura 2000 Raba z Mszanką oraz z gmin sąsiadujących, tj.: gminy Pcim, Lubień, gminy i miasta Mszana Dolna, Niedźwiedź, Raba Wyżna, miasta Rabka-Zdrój oraz dodatkowo gminy i miasta Myślenice.

2. Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie odpowiadając na pytania w jednym z trzech przedziałów wiekowych: dzieci lub młodzież, lub dorośli.

3. Szczegółowy podział wiekowy: dzieci (I-IV klasy szkoły podstawowej), młodzież (V-VIII klasy szkoły podstawowej oraz niepełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych), dorośli (wszystkie osoby powyżej 18 roku życia).    

NAGRODY
1. Co cztery tygodnie, tj. w przedziałach czasowych:
– od 29 stycznia 2024 do 25 luty 2024,
– 26 luty 2024 do 24 marzec 2024,
– 25 marzec 2024 do 21 kwiecień 2024

spośród uczestników, którzy udzielili poprawnej odpowiedzi na pytania w danym „miesiącu”, wylosowany zostanie jeden uczestnik w każdym przedziale wiekowym, który otrzyma nagrodę comiesięczną (średnia wartość każdej nagrody comiesięcznej wynosi ok. 50 zł).

2. Na zakończenie konkursu nagrodzone zostaną 3 osoby w każdym przedziale wiekowym, które zdobędą najwięcej punktów w całym konkursie, nagrodą w postaci aparatu fotograficznego lub lornetki (wartość ok. 750zł), nagród książkowych / albumów oraz pamiątkowych dyplomów.

ZASADY KONKURSU
1. Na początku każdego tygodnia (pomiędzy poniedziałkiem a środą) podczas trwania Konkursu na Facebooku Projektu (Rzeki-Natura 2000) publikowany będzie link do trzech pytań konkursowych z jedną poprawną odpowiedzią dla każdego pytania.

2. Odpowiedź na pytania konkursowe z danego tygodnia należy przesłać do 23:59 najbliższej niedzieli po ogłoszeniu pytań.

3. Odpowiedź na pytania konkursowe z danego tygodnia należy przesłać poprzez formularz elektroniczny, do którego link podany będzie w ogłoszeniu na stronie Projektu na Facebooku (Rzeki-Natura 2000).

4. Za właściwą odpowiedź na każde pytanie uczestnik otrzymuje jeden punkt. Za odpowiedź niewłaściwą otrzymuje zero punktów.

5. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

6. Zabronione jest wpisywanie odpowiedzi w komentarzach na stronie Projektu na Facebooku. Punktowane będą tylko odpowiedzi udzielone poprzez formularze do odpowiednich pytań (linki do formularzy publikowane będą w postach na stronie Projektu na Facebooku: Rzeki-Natura 2000).

7. Do konkursu uczestnik może przystąpić w dowolnym momencie jego trwania, aby to umożliwić poprawne odpowiedzi do wszystkich pytań opublikowane zostaną na stronie www Projektu (www.rzeki-natura2000.fwie.pl) dopiero po zakończeniu całego Konkursu, tj. w okresie 22-30 kwietnia 2024.

8. Uczestnicy, którzy dołączyli do konkursu z opóźnieniem, chcąc zakwalifikować się do losowania nagród z danego miesiąca muszą odpowiedzieć na wszystkie wcześniejsze  pytania publikowane w danym miesiącu. Odpowiedzi należy wtedy wysłać nie później jak do ostatniej niedzieli w danym miesiącu (patrz wyżej).

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD
1. Ostateczne rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2024 r. i zostanie opublikowane na stronie www Projektu (www.rzeki-natura2000.fwie.pl) i Facebooku Projektu (Rzeki-Natura 2000).

2. Wyniki losowania nagród dodatkowych w każdym „miesiącu” ogłaszane będą do końca następnego tygodnia (tj. tygodnia po dacie końcowej, zamykającej miesiąc).

3. Przystępując do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem Konkursu oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych w wymiarze koniecznym do realizacji Konkursu.

4. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Projektu www.rzeki-natura2000.fwie.pl.

5. Złamanie ustaleń Regulaminu Konkursu przez uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.

REGULAMIN

PYTANIA KONKURSOWE:

DZIECI (I-IV klasy szkoły podstawowej)

MŁODZIEŻ (V-VIII klasy szkoły podstawowej oraz niepełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych)

DOROŚLI (wszystkie osoby powyżej 18 roku życia).   

Za treść opracowanych materiałów odpowiada wyłącznie Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.